Yazı Çağrısı

Gençlik Araştırmaları Dergisi

14 ve 15. Sayılar İçin

Yazı Çağrısı

 

Gençlik Araştırmaları Dergisi (GAD) “gençlik” konulu bilimsel çalışmaları yayımlayan hakemli, ulusal akademik bir dergidir. Derginin amacı, uluslararası ve disiplinler arası özgün bilimsel çalışmalar için mecra olmak, gençlikle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de gençlikle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Yayımlanacak çalışmalardan akademik niteliğe sahip olmanın yanı sıra, gençlik konulu tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Dergi böylelikle, Türkiye’de gençlik alanında çalışma yapan kişilerin/kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Gençlik Araştırmaları Dergisi ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler TR dizininde yer almaktadır.

Bu bağlamda, Gençlik Araştırmaları Dergisi’nin 14 ve 15. sayısında, aşağıda yer alan konu başlıklarıyla ilgili makalelere yer verilecektir: (Bu başlıklar öncelikli alanlar olmakla birlikte, yazarların aşağıda yer verilmemiş alanlardan gelen özgün tematik önerileri de dikkate alınacaktır)

ü  Maddi/manevi kültür ve gençlik

ü  Gençlerde toplumsal aidiyet

ü  Gençlik ve sosyal sermaye

ü  Gençlerin çok kültürlülüğe yaklaşımları

ü  Gençlik ve kuşak çatışması

ü  Gençlik-sosyal medya ilişkisi

ü  Gençlerin spora yaklaşımı ve sporla ilişkileri

ü  Gençlik ve bağımlılık

ü  Gençlerin her alanda toplumsal katılımı

ü  Gençlerin eğitim, meslek edinme ve istihdama katılımı ile ilgili konular

ü  Gençlerin siyasi süreçlere katılımı

ü  Gençlerin sosyal süreçlere katılımı

ü  Gençlerin ekonomik ve kültürel süreçlere katılımı,

ü  Gençlik meclisleri

ü  Gençlerin eğitim, meslek edinme ve istihdama katılımı ile ilgili konular

ü  Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine olan ilgisi ve katılımı

ü  Gençlerin üniversite yönetimlerine katılımı (öğrenci kulüpleri/konseyler)

ü  Gençlik hizmetleri planlanırken ve uygulanırken kurumlar arası ilişkiler

ü  Gençlerin Türkiye ve dünya siyasetine dair ilgi düzeyleri ve algı biçimleri

ü  Üniversite gençliğinin kişisel gelişimleri ile ilgili olarak kurumlardan beklentileri

ü  Üniversite gençliğinin istihdam ile ilgili piyasa şartlarına dönük birikimleri ve bu konularla ilgili rehberlik/danışmanlık beklentileri

ü   Gençlerin, kültürel, sosyal ve bilimsel çalışmalardan haberdar olma ve bu tür çalışmalara katılma durumları ve bu tür faaliyetlere dair beklentileri

ü  Toplu barınma sağlayan mekânlardaki gençlerin hayat, eğitim, sosyal çevre, aile, dünya algıları ve bunları etkileyen koşullar

ü  Gençlerde modernite ve gelenek bağlamında değer, inanç, norm ve yasa algısı

ü  Gençlerde toplumsal değişim algısı

ü  Toplumsal hareketlerin gençler üzerindeki etkisi

ü  Gençlerin aile, okul, kamusal alan, iş hayatı vb. alanlarda yaşadıkları (gençlere özgü) sorunlar

ü  Gençlerde okuma kültürü ve kütüphane kullanım davranışı

ü  Gençlik ve suç (hükümlü gençlerde işlenen suç türleri vb.)

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

14. Sayı için;

Özet metin gönderme son tarihi (Türkçe özet ve İngilizce abstract): 01 Mart 2018

Tam metin gönderme son tarihi (İngilizce genişletilmiş özet dahil)15 Mart 2018 

 

15. Sayı için;

Özet metin gönderme son tarihi (Türkçe özet ve İngilizce abstract): 01 Haziran 2018

Tam metin gönderme son tarihi (İngilizce genişletilmiş özet dahil)20 Haziran 2018

 

ÖNEMLİ NOT: Yazarlar, gönderecekleri makalede aşağıdaki özelliklerin bulunduğunu kontrol etmelidirler. Bu özelliklerden herhangi birini taşımayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinden geçemeyeceklerdir:

 

1-Makale özgün, bilimsel nitelikte olmalıdır.

2-Makale, APA yazım kurallarına göre (APA 6. El Kitabı’na göre) yazılmalıdır. Yazım kuralları için dergimizin şu internet adresine başvurulabilir:

http://genclikarastirmalari.gsb.gov.tr/docs/Bicim-Ozellikleri-ve-Ornek-Makale.pdf

 

3-Makalelerde “İngilizce geniş özete” de yer verilecektir.  5-7 sayfa olması beklenen İngilizce geniş özet şunları içermelidir:

                a. Makalenin başlığı

                b. Makalenin temel problemi

                c. Makalenin kullandığı yöntem

                d. Makalenin bulguları/verileri

                e. Sunulan verilere ve bulgulara dair tartışmalar

                f. Makalenin vardığı sonuçlar ve varsa öneriler

 

Örnek İngilizce geniş özet için dergimizin şu adresine bakınız: http://yayinlar.gsb.gov.tr/public/Online/0144_GenclikArastirmalariDergisi12/#24

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

 

Gençlik Araştırmaları Dergisi ekibi adına,

 

Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ, Editör

Suat Tayfun TOPAK, GAD Yazı İşleri Müdürü

  

Editoryal İletişim:

 

S. Bahar ALBAN, Yayın Koordinatörü


E-posta:   editoralban@gmail.com

                editor@albantanitim.com.tr

    genclikarastirmalari@gsb.gov.tr

 

GSM: 0 532 642 44 79 / Tel: 0 312 434 04 12 / Faks: 0 312 434 0413   


Adres: Alban Tanıtım Ltd. Şti. Tunalı Hilmi Cad. Büklüm Sk. 45/3 Kavaklıdere/ANKARA

 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ, Ankara Telefon: +90 (0312) 596 6000

Web: http://genclikarastirmalari.gsb.gov.tr