Uluslararası Yayın Kurulu

1                    Prof. Dr. Abdullah TOPCUOGLU (Selçuk Üniversitesi)

2                    Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN (Hacettepe Üniversitesi)

3                    Prof. Dr. Besim Fatih DELLALOĞLU (Sakarya Üniversitesi)

4                    Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL (Selçuk Üniversitesi)

5                    Prof. Dr. Eugene KENNEDY (Louisiana State Universitesi)

6                    Prof. Dr. İhsan SEZAL (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

7                    Prof. Dr. İsmail COŞKUN (İstanbul Üniversitesi)

8                    Prof. Dr. Kadir CANATAN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

9                    Prof. Dr. Mazhar BAĞLI (Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi)

10                Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN (İstanbul Medipol Üniversitesi)

11                Prof. Dr. Mehmet ESKİN (Adnan Menderes Üniversitesi)  

12                Prof. Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN (İstanbul)

13                Prof. Dr. Şeref ATEŞ (Sakarya Üniversitesi)

14         Prof. Dr. Yakup Bilgili (Florida State College)

15                Prof. Dr. Yasin AKTAY (Türkiye Büyük Millet Meclisi)

16                Dr. Öğr. Üyesi Hakan DULKADİROĞLU (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)