Editörler

Editör
Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ


Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Serdal ÖĞÜT
Arş. Gör. Alper KARTAL


İngilizce Çeviri Editörü
Dr. Emel KÖKPINAR KAYA


Yazı İşleri Müdürü
Suat Tayfun TOPAK


Yayın Koordinatörü
S. Bahar ALBAN