Editörler

Editörler
Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ (Adnan Menderes Üniversitesi)

Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Serdal ÖĞÜT
Arş. Gör. Alper KARTAL

İngilizce Çeviri Editörü
Dr. Emel KÖKPINAR KAYA

Yazı İşleri Müdürü
Suat Tayfun TOPAK

Yayın Koordinatörü
S. Bahar ALBAN