Editörler

İmtiyaz Sahibi
Dr. Mehmet Ata ÖZTÜRK


Editör
Dr. Mehmet Fatih KÖSE 

Yazı İşleri Müdürü
Suat Tayfun TOPAK