Hakem Kurulu

1                    Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

2                    Prof. Dr. Ali Tayfun ATAY (Okan Üniversitesi)

3                    Prof. Dr. Bülent UÇAR (Universität Osnabrück)

4            Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ (Orhangazi Üniversitesi)

5                    Prof. Dr. Erdoğan ERBAY (Atatürk Üniversitesi)

6                    Prof. Dr. Esra BURCU (Hacettepe Üniversitesi)

7                    Prof. Dr. Hakan POYRAZ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

8                    Prof. Dr. Halil EKŞİ (Marmara Üniversitesi)

9                    Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (Erciyes Üniversitesi)

10         Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ (Gazi Üniversitesi)

11                Prof. Dr. İnci Erdem ARTAN (Marmara Üniversitesi)

12                Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER (Gazi Üniversitesi) 

13               Prof. Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN (Adnan Menderes Üniversitesi)

14                Prof. Dr. Mehmet Tayfun AMMAN (Sakarya Üniversitesi)

15                Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

16                Prof. Dr. Murat TOPBAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

17                Prof. Dr. Mustafa ORÇAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

18                Prof. Dr. Mustafa TEKİN (İstanbul Üniversitesi)

19         Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

20         Prof. Dr. Oya HAZER (Hacettepe Üniversitesi)

21         Prof. Dr. Önder KUTLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

22                Prof. Dr. Ramazan GÖZEN (Marmara Üniversitesi)

23                Prof. Dr. Seçil ÖZKAN (Gazi Üniversitesi)

24                Prof. Dr. Tevfik ERDEM (Gazi Üniversitesi)

25                Doç. Dr. Alev ERKİLET

26                Doç. Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız Teknik Üniversitesi)

27                Doç. Dr. Bedrettin KESGİN (Yalova Üniversitesi)

28               Doç. Dr. Birsen ŞAHİN (Hacettepe Üniversitesi)

29                Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN (Polis Akademisi)

30                Doç. Dr. Faruk TAŞÇI (İstanbul Üniversitesi)

31                Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ (Erciyes Üniversitesi)

32                Doç. Dr. İsmail BARIŞ (Üsküdar Üniversitesi)

33                Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

34                Doç. Dr. Metin PİŞKİN (Ankara Üniversitesi)

35                Doç. Dr. Murat ŞENTUNA (Adnan Menderes Üniversitesi)

36                Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN (Bartın Üniversitesi)

37                Doç. Dr. Orçun İMGA (Polis Akademisi)

38                Doç. Dr. Ömay Çokluk BÖKEOĞLU (Ankara Üniversitesi)

39                Doç. Dr. Rıdvan CANIM (Trakya Üniversitesi)

40                Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ (Kırıkkale Üniversitesi)

41                Doç. Dr. Vefa TAŞDELEN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

42                Doç. Dr. Zekeriya MIZIRAK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

43                Yrd. Doç. Dr. Cevriye Demir GÜNEŞ (Gazi Üniversitesi)

44         Yrd. Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)                

45                Yrd. Doç. Dr. Hatem ETE

46               Yrd. Doç. Dr. M. Fatih AYSAN (İstanbul Şehir Üniversitesi)

47                Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜZEL (Sakarya Üniversitesi)

48                Yrd. Doç. Dr. Menderes KABADAYI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

49                Yrd. Doç. Dr. Muhammet Esat ALTINTAŞ (Erciyes Üniversitesi)

50                Yrd. Doç. Dr. Muhammet Murat ÖZKUL (Balıkesir Üniversitesi)

51                Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK (İstanbul Üniversitesi)

52                Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTUNOĞLU (Anadolu Üniversitesi)

53                Yrd. Doç. Dr. Ömer Muhammet SOYSAL (Louisiana State University)

54                Yrd. Doç. Dr. Özlem Yaşar UĞURLU (Gaziantep Üniversitesi)

55                Yrd. Doç. Dr. S. Barbaros YALÇIN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

56                Yrd. Doç. Dr. Susran Erkan EROĞLU (Selçuk Üniversitesi)

57                Yrd. Doç. Dr. Tuba Kancı DOĞAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

58                Yrd. Doç. Dr. Vehbi BAYHAN (İnönü Üniversitesi)

59                Dr. Aydın AKTAY (Sakarya Üniversitesi)

60                Dr. Hüseyin PALA (RTÜK)

61               Dr. Mustafa OTRAR (Marmara Üniversitesi)

62                Dr. Ömer Faruk OCAKOĞLU (Kırklareli Üniversitesi)

63                Dr. Selahattin GÜVEN (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

64                Dr. Yakup BİLGİLİ (Florida State College)

65                Dr. Yaşar UĞURLU (RTÜK)