International Editorial Board

1                    Prof. Abdullah TOPCUOĞLU (Selçuk University, Konya, Turkey)

2                    Prof. Aylin Görgün BARAN (Hacettepe University, Ankara, Turkey)

3                    Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU (Sakarya University, Sakarya, Turkey)

4                    Prof. Ertan ÖZENSEL (Selçuk University, Konya, Turkey)

5                    Prof. Eugene KENNEDY (Louisiana State University, Louisiana, USA)

6                    Prof. İhsan SEZAL (TOBB University of Economics & Technology, Ankara, Turkey)

7                    Prof. İsmail COŞKUN (İstanbul University, İstanbul, Turkey)

8                    Prof. Kadir CANATAN (İstanbul Sabahattin Zaim University, İstanbul, Turkey)

9                    Prof. Mazhar BAĞLI (Nevşehir Hacı Bektaş University, Nevşehir, Turkey)

10                Prof. Mehmet Akif AYDIN (İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey)

11                Prof. Mehmet ESKİN (Adnan Menderes University, Aydın, Turkey)

12                Prof. Süleyman Seyfi ÖĞÜN (İstanbul, Turkey)

13                Prof. Şeref ATEŞ (Sakarya University, Sakarya, Turkey)

14         Prof. Dr. Yakup Bilgili (Florida State College, Florida, USA)

15                Prof. Yasin AKTAY (Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey)

16                Dr. Hakan DULKADİROĞLU (Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey)