Editörler

İmtiyaz Sahibi

Dr. Mehmet Ata ÖZTÜRK

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Editörler

Dr. Mehmet Fatih KÖSE 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Dr. Hasan KAVGACI

Alan Editörleri

Dr. Gülsemin ERTÜRK ÇELİK (GSB)

Dr. Tolga TEK (GSB)

Yazı İşleri Müdürü

Suat Tayfun TOPAK 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Yabancı Dil Editörü

John Zacharias CRIST

Tasarım/Mizanpaj Editörü

Bilal Said DOĞRUSÖZ

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, Türkiye