Editörler

İmtiyaz Sahibi

Dr. Mehmet Ata ÖZTÜRK

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Editörler

Doç. Dr. Mehmet Fatih KÖSE

Louisiana State University

Dr. Hasan KAVGACI (MEB)

Alan Editörleri

Prof. Dr. Hayri ERTAN

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Dr. Gülsemin ERTÜRK ÇELİK (GSB)

Dr. Tolga TEK (GSB)

Dr. Nilgün ÖZCAN(GSB)

Erhan AÇAR(GSB)

Yazı İşleri Müdürü

Rahime MERCAN SARI

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Yabancı Dil Editörü

John Zacharias CRIST

Tasarım/Mizanpaj Editörü

Bilal Said DOĞRUSÖZ

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, Türkiye